Partner Rankingu Liceów Warszawskich

Jubileuszowa gala Rankingu
Liceów i Techników Perspektywy 2018

10 stycznia w samo południe we wspaniałej Auli Głównej Politechniki Warszawskiej zostały ogłoszone wyniki XX jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Jak co roku, było to prawdziwe święto polskiej edukacji, na które przybyli dyrektorze, nauczyciele i uczniowie z ponad 50 najlepszych liceów i techników z całej Polski. Nagrodzonym szkołom gratulowali m.in.: parlamentarzyści, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, rektorzy i prorektorzy szkół wyższych, dyrektorzy OKE, reprezentanci komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, przedstawiciele władz samorządowych i edukacyjnych.

Gości przywitał Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, następnie głos zabrał gospodarz jubileuszowej gali, rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.       

Ranking Perspektyw z roku na rok nabiera coraz większego znaczenia. Jest robiony profesjonalnie i głównie po to, aby mogli państwo porównywać efekty swojej pracy. A dla nas, rektorów, uczelni i całych wspólnot akademickich jest to bardzo ważne. Przed wami wielkie wyzwania. Aby od swoich nauczycieli, od tych, którzy wkładają swoje życie w wasze kształcenie, zdobyć jak najwięcej. I byście, przychodząc na uczelnie, mogli w pełni korzystać z wiedzy i doświadczenia nauczycieli akademickich, którzy wprowadzają was w świat XXI wieku  - powiedział do zebranych dyrektorów, nauczycieli i młodzieży z kilkudziesięciu najlepszych liceów i techników z całej PolskiRektor PW, prof. Szmidt. O część artystyczną uroczystej, jubileuszowej Gali, zadbał Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

- To dla mnie ogromne wyróżnienie móc oglądać najlepsze szkoły w Polsce – stwierdził minister Maciej Kopeć. -  Chciałem podziękować za ten ranking, bo to wielka inspiracja do działania. Porządkował on miejsce poszczególnych szkół w czasie, kiedy nie było egzaminów zewnętrznych i nie było czynnika oceny pracy szkoły. Dziękuję za zamiany, jakie zostały w nim wprowadzone. Za matury, które zostały w nim uwzględnione. Także za to, że obejmuje również technika. To bardzo ważne w momencie, kiedy nastąpiły w naszym kraju zmiany gospodarcze i promocja tego segmentu edukacji jest szczególnie ważna.

Prace nad rankingiem były prowadzone pod nadzorem Kapituły Rankingu, której zadaniem jest ustalenie metodologii, w tym przyjęcie kryteriów i nadanie im procentowej wagi, nadzór nad prawidłowością gromadzenia i weryfikacji danych oraz zatwierdzenie i ogłoszenie ostatecznych wyników Rankingu. W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 weszli tradycyjnie przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych: przewodniczący komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Wszystkie te grupy łączy przewodniczący Kapituły – prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. kształcenia KRASP.            

W Rankingu Perspektyw wygrywają te licea i technika, które nie są nastawione na realizację starej zasady „uczyć wszystkiego wszystkich”. Uczniowie są różni, mają różne uzdolnienia, zainteresowania i plany życiowe. Szkoła średnia musi postawić sobie inne zadanie. Jest powołana do tego, by pomóc uczniom odkryć ich zdolności, a następnie pozwolić im rozwinąć skrzydła - mówi prof. Łaszczyk.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018 to pięć rankingów odzwierciedlających główne aspekty pracy szkół oraz różnorodność ich misji. Przede wszystkim są to dwa rankingi główne: Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018 (ranking trzykryterialny), który prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce oraz Ogólnopolski Ranking Techników 2018 (czterokryterialny), który prezentuje 300 najlepszych techników w naszym kraju.

Ich uzupełnieniem są trzy ogólnopolskie rankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów. Są to: Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2018 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2017 r.; Ranking Maturalny Techników 2018 (dwukryterialny), prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2017 r. oraz Ranking Szkół Olimpijskich 2018 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2016/2017.

W tym roku maraton zwycięzców rozpoczął się od zaprezentowania i nagrodzenia szkół 20-lecia Rankingu Perspektyw – tych, które od wielu lat utrzymują znakomitą formę i zawsze znajdują się w jego czołówce. Niekwestionowanym zwycięzcą 20-lecia Rankingu zostało XIII LO w Szczecinie. Pierwszy raz szkoła ta zaistniała w Rankingu Perspektyw w 2000 roku i była wtedy na 129. miejscu. Drugie miejsce zajęło LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, trzecie – V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.  W Rankingu Maturalnym Techników prym wiodło Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w ZSP w Kleszczowie. Tuż za nim było Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie. Na podium stanęło również Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy.  Jeżeli chodzi o Ranking Maturalny Liceów, najlepiej maturę zdali uczniowie XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, na kolejnych miejscach znalazły się LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie i LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Ogłoszone zostały także wyniki Rankingu Olimpijskiego, którego zwycięzcą zostało XIII LO ze Szczecina. Miejsca na podium zajęły także: Liceum Akademickie UMK w Toruniu oraz III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej w Gdyni.                                               

W Ogólnopolskim Rankingu Techników zwyciężyło Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu, drugie miejsce zajęło Technikum Elektroniczne im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, trzecie – Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie.

- Jesteśmy zwykłą państwową i ogólnodostępną, dużą szkołą w małej miejscowości. Kształcimy w sześciu kierunkach, m.in. elektroniki, automatyki, informatyki. Jestem i absolwentem tej szkoły, byłym nauczycielem i osobą, która nadzorowała przez dziesięć lat szkołę z ramienia kuratorium. Jestem dumny z moich uczniów, z moich nauczycieli i z mojej szkoły. Jestem dumny, że mogę w niej pracować – podkreślał Walenty Szarek, dyrektor Technikum nr 7 w Nowym Sączu,.              
W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących w czołówce mamy niemalże powtórkę z roku 2017. Na najwyższym stopniu podium stoi XIII LO w Szczecinie, na drugim - Liceum Akademickie UMK w Toruniu, na trzecim – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.             

Jeśli ktoś pamięta, czym kończyłem swoje wystąpienie w ubiegłym roku, to wie, że uprzedzałem, że postaram się wygrać jubileuszowy,  dwudziesty ranking – podsumował Cezary Urban, dyrektor zwycięskiego liceum. -  Za to, że się to udało, serdecznie dziękuję moim nauczycielom i uczniom. Tym razem żadnych zobowiązań i ostrzeżeń nie będę wypowiadał, czas pokaże co będzie za rok. Mam nadzieję, że do zobaczenia! 

Kamila Magdalena Wysocka

Wypowiedzi uczniów

XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie  
Michał: Współpraca starszych i młodszych jest bardzo charakterystyczna dla naszej szkoły, którą tworzą głównie ludzie z pasją. Zarówno nauczyciele, którym naprawdę chce się przychodzić do pracy i zostawać po lekcjach z chętnymi, jak i uczniowie, którzy ucząc się razem i pomagając sobie, rozwijają się w wybranych przez siebie dziedzinach. Oni wszyscy przyczyniają się do tego, że ta szkoła jest dla wielu drugim domem.           

XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie 
Jan: Wybrałem tę szkołę, gdyż są tu klasy z autorskim rozszerzonym programem nauczania matematyki, który ukazuje piękno matematyki. Ale nasza szkoła to nie tylko ciekawy program, ale indywidualne podejście do każdego z nas, przyjazna, rodzinna atmosfera i pasja.

Aleksandra: Uczęszczam do klasy o profilu matematyczno-przyrodniczym realizującym program rozszerzony z biologii, matematyki, chemii oraz uzupełniający z fizyki. W naszej klasie i szkole są uczniowie bardzo ciekawi świata. A szkoła i pracujący w niej nauczyciele pomagają tą ciekawość zaspokajać.

Fot. Krzysztof Wojciewski

Partner Rankungu Techników

Fundatorzy nagród