Partner Rankingu Techników

Nauka, prestiż, innowacje! Dlaczego warto studiować na Politechnice Śląskiej?

Ponieważ jest to jedna z najlepszych uczelni technicznych w kraju, zlokalizowana w sercu przemysłowego obszaru zaawansowanych technologii m.in. z branży IT, samochodowej, biomedycznej oraz w otoczeniu wielu jednostek badawczo-rozwojowych. Znakomita kadra prowadzi tu badania naukowe i dydaktykę na najwyższym poziomie.  Uczelnia w 2016 roku zajęła 4 miejsce w rankingu kształcenia na kierunkach inżynierskich. Zajęcia odbywają się w stale modernizowanych pracowniach i laboratoriach, często wyposażanych przez partnerów przemysłowych.

Studenci realizują swoje zainteresowania w szerokim zakresie aktywności: od kół naukowych, przez grupy zainteresowań, po sekcje sportowe. Absolwenci są natomiast specjalistami poszukiwanymi przez pracodawców w kraju i za granicą.

Politechnika Śląska to jedna z największych uczelni technicznych w kraju i najstarsza tego typu uczelnia na Śląsku. Od ponad 70 lat kształci młodych inżynierów, gwarantując im wysokiej jakości wiedzę i szerokie możliwość zdobywania praktyki zawodowej. W kampusach oraz 200 specjalnościach zlokalizowanych w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu, Politechnika Śląska oferuje blisko 60 kierunków studiów, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej i nie tylko.

Oferta edukacyjna jest stale poszerzana. Obecnie w murach uczelni można studiować m.in. poszukiwane kierunki techniczne, ale również ścisłe, społeczne i humanistyczne. Kształcenie prowadzone jest głownie na profilach ogólnoakademickich, ale również praktycznych. Atrakcyjną nowością są studia dualne, łączące zajęcia teoretyczne z pracą w firmach, głównie branży samochodowej, za którą studenci otrzymują wynagrodzenie. Uczelnia intensywnie rozszerza również inne nowoczesne metody kształcenia, w szczególności zorientowane projektowo i problemowo.Firmy zaangażowane w realizację toku nauki są każdorazowo indywidualnie dobierane przy kolejnych naborach. Do priorytetów w procesie kształcenia należy ścisły związek z otoczeniem społeczno-gospodarczym i biznesem oraz wdrażanie technologii Przemysłu 4.0.

Wizytówką gliwickiej uczelni jest nastawienie na innowacyjność. Każdego roku badacze opracowują tu nowe wynalazki, patenty oraz pionierskie projekty, które znajdują zastosowanie w przemyśle. Podejmowane przedsięwzięcia mają często charakter interdyscyplinarny, łącząc różne obszary nauk technicznych i ścisłych z konkretnymi potrzebami i oczekiwaniami szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego. Twórcami nowatorskich poszukiwań są także studenci, którzy pogłębiają swoje zainteresowania w ponad 150 kołach naukowych. Powstające w nich prototypy urządzeń – na przykład zaawansowane technologicznie bolidy czy też bezzałogowe obiekty latające – cieszą się uznaniem w środowisku akademickim oraz zdobywają czołowe wyróżnienia w konkursach organizowanych na całym świecie.

Uczelnia jest środowiskiem międzynarodowym. Studenci mają możliwość bezpłatnej nauki w języku angielskim aż na 11 kierunkach studiach w pełnym cyklu kształcenia. W ramach programu wymiany akademickiej i dzięki rozbudowanej współpracy międzynarodowej, mogą wyjeżdżać do uczelni wybranych spośród 200 szkół wyższych na całym świecie. Dla najlepszych kandydatów przygotowany jest konkurs o „złoty indeks” oraz program mentorski w trakcie studiów, obejmujący indywidualną ścieżkę kształcenia, uwzględniający spersonalizowane zainteresowania i preferencje słuchaczy. Wysokie wyniki w nauce nagradzane są stypendiami.

Czas wolny od nauki jest na Politechnice Śląskiej wypełniony atrakcyjną ofertą kulturalno-sportową. Na chętnych czekają Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, największy klub studencki na Śląsku „Spirala”, zespół teatralny, zespoły wokalne i taneczne, studio radiowe, kluby turystyczne oraz wiele sekcji Akademickiego Związku Sportowego. Do dyspozycji kandydatów jest 13 domów studenckich, stołówka, hale i obiekty sportowe oraz Centrum Edukacyjno-Kongresowe. Odbywają się w nich różne wydarzenia kulturalne, koncerty, przeglądy filmowe, przedstawienia i wystawy. Najbardziej znaną imprezą są Studenckie Igry, corocznie hucznie świętowane w maju, tuż przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej.

Kampus Uczelni nieustannie tętni życiem. Zlokalizowany nieopodal Drogowej Trasy Średnicowej oraz w pobliżu węzła autostrad A1 i A4, jest łatwo dostępny dla mieszkańców ościennych miast i województw. Atrakcyjną lokalizację podnosi bliskość dworca kolejowego, węzła autobusowego, ale też miejskiej Starówki i Rynku, gdzie na gości czekają liczne puby i kafejki. Z drugiej strony uczelnię otaczają atrakcyjne tereny parkowe sprzyjające wypoczynkowi i rekreacji.

Właściwy rozwój drogi zawodowej wspomaga Biuro Karier Studenckich oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, gdzie prezentowane są aktualne informacje z rynku pracy, omawiane możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji oraz przedstawiane wskazówki dotyczące zakładania własnych pierwszych firm, czyli start-upów. Dzięki temu absolwenci Uczelni z łatwością znajdują zatrudnienie i należą do najlepiej zarabiających w kraju.

– Bardzo zależy nam na tym, abyście na Politechnice Śląskiej czuli się dobrze, byście odebrali jak najlepsze wykształcenie stając się ambasadorami naszej uczelni, nawet w najdalszych zakątkach świata. Życzę wam, by czas studiów stał się dla was wielką, nie tylko naukową, nieustającą przygodą i źródłem samych przyjemnych wspomnień – mówi rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

www.polsl.pl

Partner Rankungu Techników

Fundatorzy nagród