Partner Rankingu Techników

Ranking Techników 2018

2018 Nazwa szkoły WSK
1Technikum nr 7 w ZSE-M100
2Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP97.09
3Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r.94.99
4Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności94.78
5Technikum Nowocz. Techn. im. J.Pawła II w ZSP94.20
6Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych93.01
7Publiczne Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych85.88
8Technikum nr 1 w ZSB im. Tadeusza Kościuszki85.04
9Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 183.44
10Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji81.39
11Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 378.44
12Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w ZS nr 577.95
13Technikum w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich76.76
14Technikum Turyst.-Gastron. ZSP MSG76.64
15Technikum Leśne im. Adama Loreta w ZSL75.83
16Technikum nr 3 w ZSG im. F. Gajewskiej-Karamać75.72
17Technikum Zawodowe nr 4 w ZS nr 8 im. St. Staszica75.40
18Technikum nr 4 w ZS Elektrycznych73.97
19Technikum Elektryczne w ZS Elektrycznych72.28
20Technikum nr 1 w ZS Chemiczno-Med. i Ogólnokszt.71.97
21Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych71.86
22Technikum nr 17 w ŚTZN70.71
23Technikum nr 4 w ZS nr 670.47
24Publiczne Technikum nr 5 w ZSE im. T. Kościuszki70.27
25Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSE-A70.10
26Tech. Geol.-Geod.-Drog. im. St. Kluźniaka69.79
27Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych69.66
28Technikum nr 1 w ZS im. Władysława Szybińskiego69.61
29Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. Jana Szczepanika69.32
30Technikum im. ks. prof. J. Tischnera69.29
31Technikum nr 10 w Elektron. Zakładach Naukowych69.02
32Technikum nr 4 w ZS nr 468.78
33Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego68.72
34Technikum nr 2 w ZSP nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki68.34
35Publiczne Technikum Leśne w ZS67.78
36Technikum w ZSO im. Jana Pawła II67.59
37Technikum w ZSP im. Ignacego W. Zakrzewskiego67.48
38Technikum nr 13 w ZS Geodezyjno-Technicznych67.32
39Technikum w ZSE im. prof. Oskara Langego67.22
40Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E67.09
41Technikum nr 1 w CKZiU nr 266.99
42Technikum Budow. im. gen. Wł. Andersa w ZSB nr 166.80
43Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych65.90
44Technikum nr 1 w ZS Techniczno-Informatycznych65.69
45Technikum nr 2 w ZS Ogólnokształcąco-Technicznych65.62
46Publiczne Technikum nr 1 w ZSTiO im. K. Gzowskiego65.57
47Technikum Budowlano-Geodezyjne w PSBiG65.54
48Technikum w ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej 65.53
49Technikum nr 1 w ZS Ekon. im. bł. ks. Romana Sitki65.37
50Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSLiE nr 165.08

Partner Rankungu Techników

Fundatorzy nagród