Partner Rankingu Liceów

Ranking Techników 2018

2018 Nazwa szkoły WSK
51Technikum Hotelarskie w ZS Gastronomicznych64.83
52Technikum im. W. Szymborskiej w ZS nr 364.74
53Technikum Hotelarskie w ZS H-G64.29
54Technikum w ZS Ekonomicznych64.23
55Technikum w ZSOiZ im. Ignacego J. Paderewskiego64.21
56Technikum Archit.-Budowlane im. St. Noakowskiego63.74
57Technikum w ZSE63.66
58Technikum nr 7 ZS Elektrycznych63.28
59Technikum nr 11 w ZS im. Juliana Tuwima63.26
60Technikum nr 8 w ZS Chemicznych i Ogólnokszt.63.22
61Technikum w ZS im. Wincentego Witosa63.18
62Technikum nr IV w ZSEiO63.13
63Technikum Handlowo-Ekonomiczne w ZSH-E63.12
64Technikum nr 6 w ZS nr 3 im. B. Barbackiego63.11
65Technikum nr 8 w ZS Elektronicznych i Informat.62.97
66Technikum nr 3 w ZS Technicznych62.70
67Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Wł. St. Reymonta62.67
67Technikum nr 4 w ZS Budowlanych62.67
69Technikum nr 262.58
70Technikum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w ZS Ekon.62.40
71Technikum Chemiczne w ZSChiPS62.30
72Technikum nr 2 w ZS Ekon. im. W. Korfantego62.27
72Technikum nr 7 w ZS Artystycznych Projektowych62.27
74Technikum w ZS nr 1 im. Józefa Piłsudskiego62.17
75Technikum w ZS Ekonomiczno-Turystycznych62.13
76Technikum nr 4 w ZST im. Marii Skłodowskiej-Curie62.11
77Technikum nr 4 w ZS Ekonomicznych61.99
78Tech. Zaw. w ZS nr 2 im. Księcia P.K. Sanguszki61.94
79Technikum nr 2 w ZS Technicznych i Ogólnokszt.61.87
80Technikum nr 6 w ZS Agrotechnicznych i Ogólnokszt.61.78
81Technikum w ZS Ekonomicznych61.63
82Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych61.43
83Technikum nr 2 w ZSZiO61.40
84Technikum Nr 1 im. Piastów Śl. w PCKZiU61.33
85Technikum nr 13 w ZSE-A im. Marii Dąbrowskiej61.17
86Niepubliczne Technikum Usługowe ZDZ61.16
87Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Powstańców Wlkp.61.11
88Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa61.08
89Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych61.02
90Technikum w ZS nr 1 im. Jana Pawła II60.90
91Technikum nr 1 w ZSETH im.Wł.Grabskiego   60.88
92Technikum Budowlane w ZS Budowlanych60.79
93Technikum Ekonomiczne w ZSE im. A. i J. Vetterów60.70
94Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych60.56
95Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. Emili Plater60.46
96Technikum w ZSS im. Mikołaja Kopernika60.44
97Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w ZSG60.41
98Technikum nr 3 w ZS nr 360.40
99Technikum nr 2 w ZSEiO im. Mikołaja Kopernika60.24
100Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 460.19

Partner Rankungu Techników

Fundatorzy nagród