Partner Rankingu Techników

Znak jakości szkoły 2018

Z inspiracji dyrektorów i nauczycieli, wprowadziliśmy dla najlepszych polskich liceów i techników specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne o kształcie szkolnych tarcz, będące potwierdzeniem wysokiej jakości pracy tych szkół.

Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania. Warto się tym sukcesem pochwalić na oficjalnych stronach internetowych szkół, bo tam przecież zaglądają przede wszystkim uczniowie najstarszych klas gimnazjów i ich rodzice.

Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zasadami, następujące szkoły mają prawo używać w 2018 roku tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2018 i związanego z tym graficznego znaku jakości.


TYTUŁ "ZŁOTEJ SZKOŁY 2018"

przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które zajęły miejsca 1-100 (technika)

TYTUŁ "SREBRNEJ SZKOŁY 2018"

przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które zajęły miejsca 101-200 (technika)

TYTUŁ "BRĄZOWEJ SZKOŁY 2018"

przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które zajęły miejsca 201-300 (technika)

Partner Rankungu Techników

Fundatorzy nagród