Partner Rankingu

Kapituła Rankingu 2019

Przewodniczący

 • Prof. dr hab. Jan Łaszczyk, przewodniczący Kapituły Rankingu, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Gospodarz:

 • prof. Stefan Kwiatkowski – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komisja ds. Kształcenia KRASP 

 • prof. Anna Wypych-Gawrońska – rektor Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • prof. Bohdan Macukow – Politechnika Warszawska

Przedstawiciele komitetów głównych olimpiad

 • Halina Limanówka – Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 • Magdalena Dąbrowska – Języka Rosyjskiego
 • dr Małgorzata Falencka-Jabłońska – Wiedzy Ekologicznej
 • dr Takao Ishikawa – Biologicznej
 • Janusz M. Kowalski – Wiedzy Technicznej
 • Małgorzata Sikorska – Geograficzna
 • prof. Marek Orlik – Chemiczna
 • dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek – Języka Francuskiego
 • prof. Andrzej Radecki – Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 • Andrzej Szymczak – Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 • dr Mariusz Włodarczyk – Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
 • prof. Andrzej Sołtan – Astronomiczna
 • Jan Wawrzyniak – Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
 • dr inz. Magdalena Kruk – Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 • Anna Sienkiewicz-Rogowska – Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
 • dr inż. Bogusław Wiśniewski – Wiedzy Elektrycznej Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

Dyrektorzy OKE

 • Anna Frenkiel – Dyrektor OKE w Warszawie
 • Lech Gawryłow – Dyrektor OKE w Krakowie
 • Jolanta Gołaszewska – Dyrektor OKE w Łomży
 • Marcjanna Klessa – Dyrektor OKE Poznań
 • Irena Łaguna – Dyrektor OKE w Gdańsku
 • Piotr Świędrych – Dyrektor OKE we Wrocławiu
 • Danuta Zakrzewska – Dyrektor OKE w Łodzi
 • Robert Wanic – Dyrektor OKE w Jaworznie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Roksana Tołwińska – Zastępca Dyrektora w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji
 • Agnieszka Mokrogulska – Główny Specjalista, Departament Podręczników, Programów i Innowacji

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

 • Waldemar Siwiński – Prezes Zarządu

Fundatorzy nagród