Partner Rankingu

Politechnika Śląska - więcej niż myślisz!

Partner Rankingu

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w województwie śląskim i jedna z największych w kraju. Ten nowoczesny uniwersytet techniczny stawia na innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, a realnym wsparciem procesu dydaktycznego jest intensywna współpraca z przemysłem, której efektem jest między innymi kształcenie dualne.

W ocenie rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, lista korzyści płynących z modelu studiów dualnych jest długa. To – przede wszystkim – możliwość zdobycia wiedzy, jednocześnie teoretycznej, jak i praktycznej oraz okazja do zasymilowania się studentów w środowisku pracy.

Zdaniem rektora, z uwagi na tempo zmian technologicznych we współczesnym świecie, niezbędny jest rozwój kształcenia o charakterze praktycznym. – W tej chwili, przy tak szybkim postępie technologicznym, nie można dobrze wykształcić inżyniera dla przemysłu przyszłości, wykorzystując jedynie wiedzę zawartą w podręcznikach. Społeczeństwo oparte na wiedzy wymaga nowego systemowego podejścia do kształcenia kadr, zdolnych do szybkiej asymilacji w zmieniającym się środowisku pracy, oraz kreatywnego działania – zaznaczył rektor Mężyk.

Sąsiedztwo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w którą zainwestowano już ponad 20 miliardów zł, powoduje, że śląska uczelnia ma dostęp do najnowszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów technologii Przemysłu 4.0. Politechnika Śląska to uczelnia wielokampusowa, położona w sercu dwumilionowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli. Główny kampus znajduje się w Gliwicach, pozostałe ośrodki zlokalizowane są w Katowicach i Zabrzu. Doskonała komunikacja, obiecujący rynek pracy oraz wysoki poziom nauczania to niewątpliwe atuty śląskiej uczelni. Miasta, w których zlokalizowane są wydziały Politechniki Śląskiej, od lat dynamicznie się rozwijają.

Gliwice ze swoją ponad 760-letnią historią, leżące na skrzyżowaniu ważnych, europejskich szlaków komunikacyjnych, swój dynamiczny rozwój opierają na szeroko rozumianych innowacjach oraz przemyśle skupionym wokół branży automotive. Katowice z kolei to administracyjne, akademickie i kulturalne serce Śląska i pierwszej w Polsce metropolii. To miasto wyjątkowe, historycznie związane z górnictwem i hutnictwem, które obecnie wyrasta na prężny ośrodek gospodarczy, kulturalny i rozrywkowy.

Zabrze natomiast skutecznie łączy przemysłową tradycję z nowatorskim podejściem do innowacyjnych przedsięwzięć. Politechnika Śląska od wielu lat kształci kadry dla przemysłu zaawansowanych technologii i stara się ten proces stale doskonalić.

Na poprawę jakości kształcenia w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, śląska uczelnia otrzymała blisko 29 mln zł. Gliwicka uczelnia dostała drugie co do wielkości dofinansowanie spośród wszystkich polskich szkół wyższych.

W ciągu najbliższych dwóch lat, uczelnia zamierza z tych pieniędzy przeprowadzić wiele zmian w zakresie kształcenia i funkcjonowania, tak by mogła pełnić rolę Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje. Swoim studentom uczelnia oferuje wiele programów wsparcia. Od stypendiów naukowych i socjalnych po programy dedykowane szczególnie uzdolnionej młodzieży. Na najlepszych czeka program mentorski.

Jego celem jest rozwijanie potencjału intelektualnego studentów, przy jednoczesnym wspieraniu ich rozwoju osobistego oraz przygotowania do rozpoczęcia pracy. Studenci biorący udział w programie objęci są nim przez cały okres studiów I stopnia. Nie od dziś wiadomo, że nauka się opłaca. Najlepsi maturzyści mają szansę dostać się na wymarzony kierunek studiów bez postępowania rekrutacyjnego. Wystarczy wziąć udział w konkursie „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Dwuetapowy konkurs organizowany jest w czterech dziedzinach: chemia, fizyka, informatyka i matematyka.

Z myślą o najzdolniejszych uczniach szkół podstawowych i gimnazjów, Politechnika Śląska utworzyła dwa akademickie Licea Ogólnokształcące w Gliwicach i w Rybniku. Są to szkoły średnie, w których innowacyjne myślenie łączy edukację z wiedzą akademicką, otwierając tym samym drzwi do świata nauki przed młodzieżą, której pasja poznawcza wykracza poza ramy szkoły.

Na Politechnice Śląskiej prowadzonych jest obecnie ponad 50 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Aktualnie uczelnia kształci blisko 20 tys. studentów, w tym prawie 15 tys. na studiach stacjonarnych. Oferuje stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie i licencjackie, studia II stopnia – magisterskie, III stopnia – studia doktoranckie, a także studia podyplomowe. Politechnika Śląska oferuje również bezpłatne studia w języku angielskim. Na studiach I stopnia prowadzonych jest 13 kierunków a na studiach II stopnia 16 kierunków w języku angielskim.

Politechnika Śląska to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy. To także, a może przede wszystkim, uczelnia gwarantująca rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań. Studenci mogą działać w ponad 170 kołach naukowych oraz 20 organizacjach i agendach studenckich. Warto wymienić niektóre z nich: PolSL Racing, Silesian Greenpower, Smart Power czy High Flyers. Ich członkowie odnoszą liczne sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

W rozwoju kompetencji studentów oraz ich przyszłej kariery zawodowej pomaga Biuro Karier Studenckich oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Regularnie organizowane są targi pracy, szkolenia i warsztaty, a także programy i konkursy promujące przedsiębiorczość akademicką.

Politechnika Śląska to jedna z najbardziej usportowionych szkół wyższych w kraju. Działa tu prawie 30 sekcji sportowych, takich jak koszykówka i siatkówka, sporty sztuk walki, curling, kolarstwo górskie i tenis stołowy. 13 akademików zlokalizowanych w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu zapewnia komfortowe warunki pobytu a Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” ze sceną teatralną, kluby studenckie, zespoły muzyczne i taneczne – dobrą rozrywkę, bo nie samą nauką student przecież żyje!

Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na Politechnice Śląskiej. Z kolei według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na czwartym miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu.

A sukces na śląskiej uczelni mierzony jest naukowo!

Politechnika Śląska to uczelnia gdzie innowacyjne działania tworzą postęp i decydują o nowym kształcie przyszłości. Serdecznie zapraszamy do studiowania na Politechnice Śląskiej! Uczelni przyjaznej i otwartej, która czeka na wszystkich głodnych wiedzy i chcących rozwijać własne pasje i zainteresowania.

https://www.polsl.pl

Fundatorzy nagród