Partner Rankingu

Ranking Techników 2019

2019 Nazwa szkoły WSK
1Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1100
2Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności99.32
3Technikum nr 7 w ZSE-M93.79
4Technikum Nowocz. Techn. im. J.Pawła II w ZSP93.50
5Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r.89.98
6Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji89.09
7Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 385.35
8Technikum nr 8 w ZS Chemicznych i Ogólnokszt.80.67
9Technikum nr 1 w ZSB im. Tadeusza Kościuszki78.80
10Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP77.42
11Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych77.20
12Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych76.60
13Publiczne Technikum nr 5 w ZSE im. T. Kościuszki76.02
14Technikum w ZS Rolniczych im. Stefanii Karpowicz75.80
15Technikum nr 1 w ZS Techniczno-Informatycznych75.08
16Publiczne Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych73.93
17Technikum nr 4 w ZS nr 673.33
18Technikum nr 1 w ZS Polit. im. Boh. Monte Cassino72.99
19Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E72.86
20Technikum Informatyczne SCI72.63
20Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. Jana Szczepanika72.45
21Technikum nr 17 w ŚTZN72.23
22Technikum w ZS Elektronicz. im. Boh. Westerplatte71.75
23Technikum nr 1 w ZS im. Władysława Szybińskiego71.72
24Technikum Elektryczne w ZS Elektrycznych71.59
25Technikum w ZS CE im. Ignacego Łukasiewicza71.10
26Technikum im. W. Szymborskiej w ZS nr 370.94
27Technikum nr 4 z Oddz. Integracyjnymi w ZS nr 470.91
28Technikum Chemiczne w ZSChiPS70.64
29Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych69.74
30Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego69.60
31Technikum Zawodowe nr 4 w ZS nr 8 im. St. Staszica69.55
32Technikum Budowlano-Geodezyjne w PSBiG69.43
33Technikum nr 2 w ZS Ogólnokształcąco-Technicznych69.35
34Technikum nr 10 w Elektron. Zakładach Naukowych69.22
35Technikum nr 2 w ZS Ekonomicznych69.15
36Technikum nr 4 w ZS Ekonomicznych68.85
37Tech. Energ.-Elektroniczne nr 9 im. T. Kościuszki68.77
38Technikum Turyst.-Gastron. ZSP MSG68.67
39Technikum Leśne im. Adama Loreta w ZSL68.60
40Technikum w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich68.42
41Technikum im K.K Baczyńskiego68.32
42Technikum Ochrony Środowiska w ZSDiOŚ68.31
43Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSE-A68.23
44Technikum Informatyczne w ZS Agrobiznesu68.21
45Technikum Elektroniczne nr 3 w ZSEiL68.11
46Technikum - Szkoła Organizacji i Zarządzania68.06
47Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej67.85
48Technikum nr 1 w ZS Chemiczno-Med. i Ogólnokszt.67.76
49Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego67.18
50Technikum w ZSO im. Jana Pawła II67.10

Fundatorzy nagród