Partner Rankingu

Ranking Techników 2019

2019 Nazwa szkoły WSK
452Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Wł. Grabskiego50.92
453Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Antoniego Kocjana50.90
453Technikum nr 9 w ZS Gastronomicznych50.90
455Technikum nr 1 w ZS nr 1 50.89
455Technikum nr 1 w ZSZ im. Józefa Lompy50.89
455Technikum nr 2 w ZS Mechanicznych 50.89
458Technikum nr 1 im. Boh. Załogi ORP w PZS nr 250.88
459Technikum w ZSP nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego50.87
460Technikum w ZSB-E im. Jana III Sobieskiego50.83
461Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w ZSA50.81
462Technikum Inżynierii Środowiska nr 1350.78
462Technikum nr 4 w ZS Mechaniczno-Informatycznych50.78
464Technikum w ZS CKR im. Augusta Suskiego50.70
465Technikum Kształtowania Środowiska w ZS nr 250.69
466Technikum w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich50.65
467Technikum nr 5 w ZSS im. Tadeusza Kościuszki50.63
468Technikum w ZS CKP im. W. Witosa50.61
468Technikumnr 4 w ZS Technicznych50.61
470Technikum w ZS Mechanicznych50.59
471Technikum w ZSR-T im. Bohaterów Walki z Faszyzmem50.56
472Technikum w ZSP nr 4 50.55
472Technikum Zawodowe nr 1 w CEZiT50.55
474Technikum w ZS im. Marii Skłodowskiej-Curie50.52
475Technikum w ZS50.51
476Technikum nr 6 w ZS Mechaniczno-Elektrycznych50.50
477Technikum nr 4 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 4 50.48
478Technikum w ZS CKR50.47
479Technikum w ZS im. Powstańców Wielkopolskich50.43
480Publiczne Technikum w ZS nr 250.38
481Technikum nr 1 w ZSP nr 150.35
482Technikum nr 4 w ZS Budowlano-Ceramicznych50.33
482Technikum nr.2 w ZS im. Jana Kochanowskiego50.33
484Technikum nr 5 w ZS Elektroniczno-Telekom.50.30
485Technikum nr 2 im. Stanisława Ligonia w ZSP nr 250.28
485Technikum nr 2 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 250.28
487Technikum nr 7 ZS Elektrycznych50.26
487Technikum w ZS50.26
489Technikum Gastronomiczne50.25
490Technikum Teb Edukacja50.24
491Technikum nr 1 w ZSB im. dra W. Matlakowskiego50.22
491Technikum nr 2 im. Powstańców Styczn. w ZS nr 250.22
493Technikum nr 1 w ZS nr 1 K. K. Baczyńskiego50.21
494Technikum w ZS Mechanizacji Rolnictwa 50.17
494Technikum w ZSOiZ im. Jarosława Iwaszkiewicza50.17
496Technikum nr 1 w Powiatowym Zespole nr 2 SOMSiT50.13
497Technikum w ZS im. Narodów Zjednoczonej Europy50.12
498Technikum nr 4 im. I. Łukasiewicza w ZSP nr 450.11
499Technikum w ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego50.09
499Technikum w ZSZ nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego50.09

Fundatorzy nagród