Partner Główny Rankingu

Ranking Techników 2019

2019 Nazwa szkoły WSK
51Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych67.03
52Technikum im. ks. prof. J. Tischnera ZSOiZ66.97
53Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 266.96
54Technikum Budowlane w ZS Budowlanych66.53
55Technikum Hotelarskie w ZS H-G66.33
56Technikum nr 4 w ZS Łączności66.20
57Publiczne Technikum nr 1 w ZSTiO im. K. Gzowskiego66.17
58Publiczne Technikum w ZS 66.10
59Technikum Budowlane w ZSBiO65.94
60Technikum nr 4 w ZSEiO65.88
61Technikum Łączności w ZSŁ im. M. Kopernika65.78
62Technikum nr 2 w ZS Mechaniczno-Elektrycznych65.49
63Technikum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w ZS Ekon.65.41
64Technikum Terenów Zieleni w PSBiG65.31
65Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSLiE nr 165.29
66Technikum nr 3 w ZS nr 365.13
67Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego65.06
68Technikum nr 8 w ZS Elektronicznych i Informat.65.05
69Technikum nr 2 w ZS Technicznych i Ogólnokszt.64.78
70Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w ZSG64.77
71Technikum Archit.-Budowlane im. St. Noakowskiego64.75
72Technikum Leśne na podbudowie gimnazjum64.68
73Technikum nr 13 w ZSE-A im. Marii Dąbrowskiej64.61
75Technikum w ZS nr 2 im. Stanisława Staszica64.55
76Technikum Elektryczno-Elektron. nr 164.51
77Technikum im. E. Dembowskiego w Powiatowym CKZiU64.46
78Technikum nr 6 w ZS Elektronicznych 64.44
79Technikum nr 9 w ZSP nr 9 im. KEN64.29
80Technikum nr 4 im. Tadeusza Tertila w ZSM-E64.27
81Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w ZS nr 564.25
82Technikum w ZS Chemicznych im. I. Łukasiewicza64.19
83Technikum w ZS im. A. Naruszewicza 63.90
84Technikum nr 7 ZS Leśnych im. R. Gesinga63.82
85Publiczne Technikum63.77
86Technikum nr 4 w ZST im. Marii Skłodowskiej-Curie63.66
87Technikum im. Wincentego Witosa w ZS CKR63.59
88Technikum nr 2 w ZSZiO63.47
89Technikum nr 1 w CKZiU nr 263.45
90Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 w ZSE63.30
91Technikum Ekonomiczne w ZSE-H63.20
92Technikum w ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza62.97
93Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 462.81
94Technikum nr 3 w ZS Technicznych62.75
95Tech. Zaw. w ZS nr 2 im. Księcia P.K. Sanguszki62.67
96Technikum Handlowo-Ekonomiczne w ZSH-E62.62
97Technikum nr 1 w ZS im. Wincentego Witosa62.53
98Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZS nr 1 62.51
99Technikum nr 2 w ZS Zawodowych62.42
100Technikum w ZS Zawodowych im. Powstańców Wlkp.62.18

Fundatorzy nagród