Partner Rankingu

Ranking Techników 2019

2019 Nazwa szkoły WSK
201Technikum nr 3 w ZS im. Oskara Langego57.85
202Technikum Budowlane nr 1 w ZS Budowlanych nr 157.83
203Technikum Leśne w ZS Leśnych 57.81
204Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZSP nr 557.66
205Technikum w ZS RCKU57.64
206Technikum nr 1 w ZS Technicznych57.63
207Technikum nr 3 w ZSOiZ im. mjra H. Sucharskiego57.61
208Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. M.Skłodowskiej-Curie57.57
209Technikum w CKZiU57.56
210Technikum nr 1 w ZSP nr 1 im. Mikołaja Kopernika57.52
211Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych57.50
212Technikum Gastronomiczne nr 1 w ZS Gastronom. 57.49
212Technikum w ZS Ekonomiczno-Odzieżowych57.49
214Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 157.44
215Technikum nr 2 w ZS Budowlanych im. Żołnierzy AK57.40
216Technikum Leśne57.37
217Technikum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera57.35
218Publiczne Technikum nr 2 w ZSZ nr 457.33
219Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych57.28
220Technikum w Powiatowym CEiKZ 57.27
221Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. ks. prof. J.Tischnera57.24
222Technikum nr 5 w ZSE-M57.23
223Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Powstańców Wlkp.57.19
224Technikum w ZSP im. Jana Pawła II 57.18
225Technikum nr 1 w ZS57.10
225Technikum w ZS CKR im. Wł. St. Reymonta57.10
227Technikum nr 2 w Powiatowym ZS nr 2 im. KEN57.03
228Technikum Budowlano-Drzewne w ZS Bud.-Drzewnych57.00
229Technikum nr 7 w ZS im. Wł. St. Reymonta56.97
230Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych56.96
230Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Stanisława Staszica56.96
230Technikum w ZSBiP56.96
233Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. Zjednoczonej Europy56.92
234Technikum nr 2 w ZS Budowlanych nr 256.87
235Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie56.85
236Technikum nr 1 w ZST im. I. Mościckiego56.81
236Technikum w ZS Spożywczych i Hotelarskich56.81
238Technikum nr 3 w ZS Ekonomiczno-Gastronomicznych56.77
239Technikum w ZS56.76
240Technikum Hotelarskie w ZS nr 6 im. Mikołaja Reja56.63
241Technikum w ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich56.60
242Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ZSP56.59
243Technikum w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku56.56
244Technikum w ZS Ekonomicznych im. Jana Pawła II56.54
244Technikum w ZS Zawodowych i Ogólnokształcących56.54
246Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ56.41
247Technikum nr 4 w ZS im. Stanisława Staszica56.40
248Technikum w ZS im. Gen. D. Chłapowskiego56.38
249Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZSH56.36
250Technikum w ZS im. gen. Józefa Kustronia56.35

Fundatorzy nagród