Partner Główny Rankingu

Ranking Techników 2019

2019 Nazwa szkoły WSK
251Technikum 4-letnie w ZSB im. K. Wielkiego56.33
252Technikum nr 2 w ZS nr 256.27
252Technikum nr 2 w ZS Tech. i Ogólnokszt. "Meritum"56.27
254Technikum nr 3 w CKZiU nr 256.25
254Technikum nr 4 w ZS Budowlanych56.25
256Technikum Zawodowe przy ZS nr 256.23
257Technikum w ZS56.16
258Technikum w ZS nr 3 im. Jana Kochanowskiego56.13
259Technikum nr 2 w ZSGiH im. KEN56.06
260Technikum w ZSP im. Jana Pawła II 56.01
261Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu55.97
261Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego55.97
263Technikum nr 155.95
264Społeczne Technikum w ZS Społecznych SRiN55.93
265Technikum w Zespole Szkół nr 155.91
266Publiczne Technikum Leśne w ZS55.88
267Technikum nr 3 w ZSE-G im. Józefa Piłsudskiego55.86
267Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych55.86
269Technikum nr 4 w ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego55.82
270Technikum w ZS im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego55.80
271Technikum nr 2 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym55.78
272Technikum w CKZiU 55.76
273Technikum nr 2 w ZS Technicznych55.75
274Technikum nr 3 w ZS Ekon. im. Karola Adamieckiego55.73
275Technikum w ZS ZDZ55.72
276Technikum nr 2 w ZS im. Walerego Goetla55.68
277Technikum nr 1 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym55.67
277Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 155.67
279Technikum nr 2 w ZSH-T55.66
280Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych55.63
281Technikum nr 5 w ZSMEiE55.62
282Technikum w ZS nr 2 im. Jana Długosza55.59
283Technikum w Powiatowym ZSP im. W. Wolskiego55.53
284Technikum nr 1 im. gen. Wł. Andersa w ZSP nr 155.51
285Technikum nr 2 w ZSE-G im. Macierzy Ziemi Ciesz.55.47
286Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Wł. St. Reymonta55.40
287Technikum Górnicze i Politech. w ZS Górniczych55.38
288Technikum Informatyczne w ZS55.37
288Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych55.37
290Technikum Energetyczne w ZS Elektrycznych Nr 155.36
291Technikum w ZSEiG nr 355.35
292Technikum w ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica55.32
293Technikum nr 12 w ZSTiO nr 3 im. E. Abramowskiego55.23
294Technikum nr 3 w ZSEiO im. Marii Dąbrowskiej55.13
294Technikum nr 3 w ZSG im. F. Gajewskiej-Karamać55.13
294Technikum nr 5 w ZS Mechanicznych55.13
297Technikum nr 2 w ZS Budowlano-Architektonicznych55.07
298Technikum nr 7 w ZS Budowlanych55.00
298Technikum w ZS im. Stanisława Staszica55.00
300Tech. Poligraf.-Media. nr 20 im. Z. Klemensiewicza54.88

Fundatorzy nagród