Partner Rankingu

Ranking Techników 2019

2019 Nazwa szkoły WSK
401Technikum Budowy Okrętów w ZS Technicznych52.12
402Technikum Menedżersko-Usługowe w ZSP nr 6 52.11
402Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych52.11
404Technikum nr 6 w ZSEiO nr 652.05
404Technikum w ZS Ekonomicznych im. Janusza Korczaka52.05
404Technikum w ZS Technicznych i Licealnych nr 252.05
407Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych52.02
408Technikum Mechaniczne nr 1 w ZSM nr 151.99
409Technikum w ZS im. Andrzeja Średniawskiego51.95
410Technikum w ZS Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego51.90
411Technikum w ZS51.84
412Technikum w ZSP im. AK Obwodu "Głuszec" - Grójec51.79
413Technikum w ZS Technicznych im. T. Kościuszki51.78
414Technikum nr 3 w Powiatowym ZS nr 251.77
414Technikum w ZS RCKU im. Ziemi Kujawskiej51.77
416Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 im. KEN51.76
417Technikum nr 7 w ZS Mech. im. gen. Wł. Andersa51.75
418Technikum w ZS im. Mikołaja Kopernika51.74
419Technikum w ZSE im. Tadeusza Kotarbińskiego51.73
420Technikum Samochodowe w ZSS im. St. Syroczyńskiego51.69
421Technikum nr 2 w ZSZ nr 251.68
422Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych51.64
423Technikum nr 4 w ZS Ekonomiczno-Usługowych51.60
424Technikum Mechaniczne w ZSM CKP nr 251.56
425Technikum w ZSP im. Stanisława Staszica51.53
426Technikum w ZS Technicznych im. Jana Pawła II51.52
427Technikum Kształtowania Środowiska w ZSPiPO-W nr 351.50
427Technikum nr 6 w ZS Ogrodniczych im. St. Szumca51.50
427Technikum w ZSOiT im. M. Konopnickiej51.50
430Technikum Morskie i Politechniczne51.47
431Technikum w ZS nr 251.43
432Technikum nr 1 ZS nr 1 im. gen. J. Bema51.42
433Technikum w ZS51.40
434Technikum nr 6 im. Jana III Sobieskiego w ZSP nr 651.39
435Technikum nr 3 w ZSP nr 3 im. St. Staszica51.38
436Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 751.37
437Technikum w Powiatowym Zespole nr 10 SM-E51.35
438Technikum nr 3 w ZS RCKU im. C. Plater-Zyberkówny51.32
439Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych51.31
440Technikum nr 1 im. prof. T.Kotarbińskiego w CKZiU51.30
440Technikum nr 2 im. Stefana Banacha51.30
442Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego51.29
442Technikum w ZSP im. Józefa Nojego51.29
444Technikum nr 2 w ZSE im. Stefana Starzyńskiego51.17
445Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w ACE51.14
445Technikum nr 4 w ZS Technicznych i Ogólnokszt.51.14
447Technikum w Powiatowym CKZiU51.12
448Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych51.10
449Technikum nr 7 w ZS Samochodowych 51.01
450Technikum nr 5 w ZSMiO nr 5 50.99
450Technikum w ZSP50.99

Fundatorzy nagród