Partner Rankingu

Trzema sposobami uczy szkoła...

II miejsce w Polsce

Na stronie internetowej szkoły widnieje motto: Trzema sposobami uczy szkoła: przez to, czego uczy, przez to, jak uczy i przez to, jaka jest. W jaki sposób to motto jest stosowane w codziennej praktyce Technikum Łączności nr 14?

– Myślę, że to trafne, wymowne motto, w dużej mierze oddające sposób postrzegania funkcji szkoły przez pracujące tu osoby, nie tylko nauczycieli – mówi Paweł Kucharczyk, od dwóch lat dyrektor technikum. – Szkoła to instytucja bardzo ważna w rozwoju każdego człowieka. Co oczywiste – uczy, przekazując wiedzę i umiejętności. W naszym przypadku, w zakresie bardzo nowoczesnych, perspektywicznych zagadnień związanych z elektroniką, informatyką, teleinformatyką oraz telekomunikacją.

Jak uczy? Uczy, starając się rozbudzać ciekawość, trafiać w zainteresowania młodzieży, zaspokajać ich naturalną potrzebę wiedzy. Tutaj ogromną rolę odgrywa osobowość nauczyciela, jego merytoryczna wiedza, doświadczenie, otwartość, ale też zainteresowania i pasje, również te niezwiązane z przedmiotem, którego uczy. Bo często właśnie to bywa podłożem do zjednania sobie uczniów i zaszczepienia w nich pasji do danego tematu.

Wreszcie – uczy przez to, jaka jest. – A nasza szkoła, w co mocno wierzę, jest dla uczniów nie tylko miejscem, w którym zdobywa się wykształcenie i spędza wiele czasu – kontynuuje P. Kucharczyk. – Mam nadzieję, że dla nich jest środowiskiem, w którym mogą się rozwijać, nie tylko intelektualnie, ale również społecznie. Wierzę, że tutaj czują się bezpiecznie. Dostrzegają możliwości, które staramy się im stwarzać i chcą je wykorzystać.

Jest się czym pochwalić

Zapytany o atuty szkoły dyrektor na pierwszym miejscu wymienia kadrę nauczycielską. Świadomych odpowiedzialności związanej z tym zawodem, zaangażowanych nauczycieli, wychowawców, pedagogów z najwyższymi kwalifikacjami w swoich dziedzinach. Dobrze przygotowanych od strony dydaktycznej do pracy nauczyciela, do pracy w szkole. Nauczycieli niemniej ambitnych niż uczniowie. Posiadających ciekawe, niespotykane zainteresowania. Często poświęcających młodzieży wiele prywatnego, pozalekcyjnego czasu. Bardzo wielu spośród nich to prawdziwi nauczyciele z powołania, pasjonaci.

Na pewno atutem szkoły są nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne: informatyczne, elektroniczne oraz teleinformatyczne i telekomunikacyjne. – Staramy się, aby uczniowie mieli możliwość kształcenia zawodowego na najwyższym poziomie. Na urządzeniach, sprzęcie, oprogramowaniu zbliżonym, a w wielu przypadkach identycznym z tym, z jakim obecnie mogliby się zetknąć, rozpoczynając pracę zawodową – podkreśla dyr. Kucharczyk.

Kształcenie zawodowe, szczególnie w branżach elektronicznych i informatycznych, jest bardzo kosztowne. Szkoła stara się wykorzystać każdą okazję do unowocześniania bazy dydaktycznej, szczególnie właśnie w zakresie kształcenia zawodowego. Wiele niezbędnego sprzętu pozyskuje samodzielnie, od różnych firm, osób i instytucji przychylnie nastawionych do współpracy ze szkołą. Sprzyja w tym fakt,

że pracownikami, a często również właścicielami tych firm, są absolwenci szkoły. – Duże, znaczące wsparcie otrzymujemy ze strony Rady Rodziców. Korzystamy również z przychylności i wsparcia organu prowadzącego szkołę. W tym miejscy wszystkim za udzielone szkole wsparcie bardzo serdecznie dziękuję – mówi P. Kucharczyk.

Atutem szkoły jest z pewnością stwarzanie młodzieży możliwości rozwijania zainteresowań, czasami innych niż te związane z kierunkiem nauki. Rozwijania zarówno w ramach lekcji, jak i zajęć pozalekcyjnych. Pierwszy z brzegu przykład – w szkole zawodowej, szkole technicznej, jaką jest Technikum Łączności nr 14, z dużym powodzeniem funkcjonuje szkolny chór „Łącznik”. Coraz bardziej znany również poza szkołą.

Atutem jest również zaangażowanie szkoły w wiele ciekawych projektów edukacyjnych, które pozwalają uczniom zdobywać wiedzę i umiejętności w sposób nieco inny niż tradycyjny. Technikum prowadzi wymianę uczniów ze szkołami w Ostrawie, Frankfurcie nad Menem oraz we Lwowie. Realizuje zajęcia z fizyki i elektroniki w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, oferuje staże wakacyjne oraz kursy i szkolenia dla uczniów w ramach projektu Centrów Kompetencji Zawodowych.

Do atutów trzeba także zaliczyć współpracę ze szkołami wyższymi – Akademią Górniczo – Hutniczą, Politechniką Krakowską oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Ale nie tylko. Jest duże i stale rosnące zainteresowanie absolwentami i uczniami ze strony uczelni.

Sukcesy uczniów

Poprzedni rok szkolny był pod tym względem dość bogaty. Wśród uczniów Technikum Łączności uczy się 12 laureatów i 10 finalistów olimpiad tzw. branżowych: Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej. Uczniowie uzyskali tytuły finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz Olimpiady Języka Angielskiego. Wiele sukcesów odnieśli w konkursach i zawodach matematycznych: 2 uczniów zostało laureatami ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, 3 laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej”, 5 laureatami i 3 finalistami Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”.

 W tym roku szkolnym uczeń II klasy wygrał prestiżowy, ogólnopolski konkurs „Geniusz IT – POTĘGA INFORMATYKI”, organizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu. Uczniowie zwyciężali w wielu konkursach historycznych. Warte wspomnienia są również sukcesy sportowe – od 5 lat technikum zajmuje I miejsce w rywalizacji sportowej w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. W roku szkolnym 2018/2019 uczniom i absolwentom szkoły przyznano 4 stypendia MEN za wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich organizowanych w roku szkolnym 2017/2018.

 Dlaczego warto tu się uczyć?

– Z wielu powodów – twierdzi dyrektor. – Staramy się uczyć na najwyższym poziomie. Stawiamy wymagania uczniom, ale też sobie. Kładziemy nacisk na dyscyplinę i systematyczność. Wymagamy i jednocześnie stwarzamy szanse na rozwój. Szkoła zapewnia uczniom wysoki poziom bezpieczeństwa. Nie ma tu przemocy. Panuje dobra atmosfera, sprzyjająca rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i pasji. W zakresie możliwym do realizacji w szkole, staramy się każdego traktować indywidualnie.

www.tl.krakow.pl

Fundatorzy nagród