Partner Rankingu

Vistula uczelnia przyszłości

Partner Rankingu

Wybór kierunku studiów to jedna z najważniejszych decyzji, jaką podejmują młodzi ludzie. Od tego, w dużej mierze, zależy ich rozwój i kariera. Grupa Uczelni Vistula – to prestiż, innowacyjny model kształcenia, wysoki poziom i orientacja na praktykę. GUV wyczuwa puls świata. Przygotowuje młodych ludzi do przyszłości. Chce być uczelnią dla tych, którzy mają ambicję zdobywać wiedzę i świat.

Jakie studia wybrać? Warto decydować świadomie i rozsądnie – wybrać kierunek przyszłości i uczelnię przyszłości. Taką szkołą jest Grupa Uczelni Vistula, w której studenci nie tracą czasu na uczenie się tego, co zbędne. Jej misją jest, by najlepiej przygotowywać swoich absolwentów do kariery. Daje im więc do rąk niezwykłą broń – wyposaża w praktyczną wiedzę i umiejętności, które ułatwiają im zawodowy start. Młodzi ludzie uczą się nie tego, czego dziś potrzebują, ale tego, czego będą potrzebować za kilka lat. To wszystko jest możliwe, dzięki kadrze dydaktyczno-naukowej, w której są znani eksperci i praktycy. Dzięki temu studia w Vistuli mogą być ekscytującą przygodą, pełną pasji, emocji i humoru.

Doświadczenie, nowoczesność, prestiż

Grupa Uczelni Vistula to 26 lat doświadczenia na rynku. Jej filarami są dwie nowoczesne uczelnie w jednym kampusie w Warszawie – Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, do których dołączyła Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, a ostatnio także Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.

Vistula jest w czołówce najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce. Należy też do najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń na rzecz rozwoju nauki. Łączy tradycję z najnowocześniejszymi trendami w świecie nauki. Jest uczelnią, która trafnie odczytuje wyzwania przyszłości i dostosowuje program do dynamicznie zmieniającego się świata. To gwarantuje sukces jej absolwentom.

GUV ma w ofercie ponad 40 programów – studia I oraz II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w tym także online. Wszystkie kierunki są prowadzone również w języku angielskim. W ramach programu Erasmus studenci mogą uczyć się w 40 różnych krajach.

Uczelnia jest najbardziej umiędzynarodowioną szkołą wyższą w Polsce. Kształci obecnie ponad 5 tysięcy młodych ludzi z ponad 80 krajów świata. Studia w międzynarodowym środowisku rozwijają pożądane na rynku kompetencje – pewność siebie, zdolności poruszania się i komunikacji w innej kulturze i języku oraz otwartość na świat. W czasach globalizacji jest to klucz do udanej kariery.

Uczelnia nowej generacji – dla studentów nowej generacji

Vistula wyróżnia się na edukacyjnej mapie Polski wysoką jakością kształcenia. Stawia przy tym na realizację indywidualnego potencjału studentów. Już na wstępie zostają oni objęci opieką i wsparciem. Unikatowy program mentorski zachęca ich do rozwoju i wykorzystania wszystkich możliwości.

Grupa Uczelni Vistula prowadzi studia w taki sposób, by uczyć samodzielności, krytycznego, innowacyjnego myślenia, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności i komunikatywności. Kształci zgodnie z potrzebami i wymogami rynku. Dlatego kładzie nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności. Programy kształcenia i praktyk są realizowane w ścisłej współpracy z profesjonalistami z poszczególnych branż, a ważnym elementem procesu nauczania są prestiżowe certyfikacje zawodowe, w tym ACCA oraz akredytacje językowe.

Vistula idzie z duchem czasu. Śledzi rozwój Big Data, sztucznej inteligencji i robotyki. Gdy punkt ciężkości w polityce globalnej przesuwa się na wschód, uczelnia kieruje zainteresowanie w stronę Chin – bo tam jest przyszłość. Na uczelni działa Centrum Badań Azjatyckich i Instytut Konfucjusza. Studenci uczą się języka mandaryńskiego i kształcą się na specjalności Ekonomika Nowego Jedwabnego Szlaku. Vistula buduje też partnerstwa z chińskimi uniwersytetami.

Vistula – lider w e-learningu i dydaktyce cyfrowej

Sztuką jest odkrywać talenty i wzmacniać mocne strony drugiego człowieka. W tym obszarze Uczelnia Vistula jest w awangardzie. Reaguje na nowe prądy i uważnie słucha głosów nowych generacji. Chce być blisko młodych ludzi.

Dlatego wdraża innowacyjne rozwiązania, by wiedzę podawać w optymalny sposób. Służą temu interaktywność, warsztaty, nowe media i multimedia. Do tego na każdym kroku IT. Kompetencje cyfrowe są dziś podstawowym wymogiem. Opanowanie ich na satysfakcjonującym poziomie otwiera drzwi do globalnej kariery.

Vistula rozwija też technologie mobilne. Finanse i Rachunkowość oraz Ekonomię na poziomie licencjackim, a także Zarządzanie na poziomie licencjackim i magisterskim można studiować również online – we własnym tempie, samodzielnie organizując swój czas, wystarczy dostęp do internetu i laptopa. Zgodnie z polskim prawem 60% zajęć może odbywać się zdalnie.

Tryb mobilny, który oferuje uczelnia, daje ogromne możliwości – osoby, które oprócz studiowania chcą poświęcić swój czas na rozwój zawodowy i życie prywatne, mogą uczyć się, gdzie chcą i kiedy chcą. To są studia, jak każde inne, tyle że forma przekazywania wiedzy jest różna. Program nauczania i dyplom ukończenia studiów są dokładnie takie same, jak w przypadku studiów niestacjonarnych. Wiedza zaś zaprocentuje w przyszłości.

Z myślą o przyszłości studentów Biuro Karier Uczeni Vistula uruchomiło też innowacyjny portal E-Kariera. Łączy on wszystkie kanały komunikacji między studentami i absolwentami, którzy mają ambicję znalezienia satysfakcjonującej, dobrze płatnej pracy, a pracodawcami, którzy potrzebują wykwalifikowanej kadry z konkretnym wykształceniem i kompetencjami. Jego filarem jest program badania kompetencji, który pomaga zaprojektować idealną ścieżkę kariery i daje przewagę studentom Vistuli na rynku pracy. E-Kariera ułatwia i przyśpiesza rekrutację. Jest fantastycznym narzędziem przyszłości, stworzonym przez szkołę, która przygotowuje do przyszłości.

www.vistula.edu.pl/

Fundatorzy nagród